Namn  
Email  
Meddelande  

Healing 15-25 min

Healing 30-60 min
Healing paket (15-25 min healing tre gånger)
Healing paket (30-60 min healing tre gånger)
Energihealing och tolkning
Tolkning
Mycket omfattande tolkning (mera än 6 kort) 
Tolkning av en kort 
Tolkningar med pendeln

Rune stenar eller I-CHING  
Aktiveringar (olika)
Samtalsstöd
Skolning och kurser
Coachning
Coachning paket (samtal, healing och tolkning)

Hypnoterapi

Djurkommunikation

Djurkommunikation och energihealing

Meddelanden från kära som finns på andra sidan 

 


För tjänsten som du beställt skickar jag en faktura via email,
för det är lättare för mig att före det direkt till bokföringen,
innan vi börjar fokusera på tjänsten.


Jag har fått god respons både för distans
och personlig behandling samt tolkning. 


Ta gärna kontakt: anneli(at)ahdata.net 


Ansvarsfrihet:
AH-Datas och Regnbågens änglars tjänster passar inte för personer
som lider av en allvarlig sjukdom

eller som har svåra psykiska problem 
eller psykotiska symptom.
När du tar kontakt med mig, 
förbinder du dig att berätta om all nödvändig information 
kring din fysiska och psykiska hälsa. 
Utgående ifrån din information avgörs

om behandlingen fortsätter.


AH-Datas och Regnbågens änglars

tjänster är inte avsedda att ersätta
medicinsk behandling, forskning

eller läkemedel som ordinerats av läkare.

Energibehandlingar omfattas inte av sjukförsäkringen.

 

Dataskydd:

Vi följer behandlingen av personuppgifter
enligt sekretessreglerna som gällande i Finland.

Vi behandlar dina personuppgifter 
(namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

konfidentiellt och beaktar ditt integritetsskydd. 

Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan.

Behandlingen av nödvändiga personuppgifter

krävs för att användas i ändamål som rör

t.ex. nyhetsbrev, kursdeltagarlista och fakturering.


Deltagande sker på egen risk.

10€

25€
30€
60€
40€
15€
20€
5€

10€/10 frågor

15€
15-60€/st.
15€/30 min
40€/h + resekostnader
80€/mån
110€/mån

40€

25€

45€

40€

 

gallery/ahdatalogo
gallery/prislista
gallery/fb
gallery/twitter_logo_0