Syfte med djurkommunikation är att öka

förståelse mellan dig och ditt djur.

Under kommunikationen är det möjligt att sätta       

det budskapet som djuret förmedlar till verbalform.

De flesta husdjur har ett särskilt uppdrag

och de förmedlar viktig kunskap till deras ägare.

 

Djur använder inte som vi ord när de kommunicerar                  

utan de sänder känslor och tankar     

som jag sedan tolkar till ord eller bilder.

 

Många djurkommunikatörer vittnar om att             

djuren har djupa känslor,                   

även om de har andra sätt att           

uttrycka sig på än vad vi är vana vid. 

 

Djurkommunikatör kan till exempel

ta emot djurens fysiska förnimmelser,

känslor, verbala tankar och bilder.

 

Djurkommunikation är ett underbart sätt att få

nytt perspektiv på ditt husdjur.

Under kommunikation så berättar djuren                  

om sina önskningar och önskemål

så därför kan kommunikationen också                      

hjälpa till med olika problem.

 

Djurkommunikation kan också användas varje dag   

för att kommunicera med dina djurvänner.

Du kan till exempel fråga,

vad den tycker om och inte tycker,

vad den vill äta och behöver djuret något speciellt.

Du kan också fråga djurets åsikt

till olika saker och situation

och genom det få svar till det som du oroar dig för.

Ibland är det bara roligt att veta,

vad djurvännen tänker på.

 

Vid olika tillfällen kan jag se djurets fysiska problem

till exempel, smärta och då kan jag ge

energibehandling enligt behov.

 

Jag kommunicerar också med bortgångna djur.  

Kommunikationen sker alltid på djurets villkor       

och sker huvudsakligen på distans     

men även på plats, hemma hos er (Vasa-Korsholm)

eller på min behandlingsrum.

 

Vid kommunicering på distans

är avståndet irrelevant.

Djuret kan därför finnas var som helst i världen.

Jag åker även till andra platser

för konsultationer och föredrag.

 

Jag behöver foto på djuret samt namn och ålder.     

Använd gärna ett nytaget foto.              

Ta gärna bilden så att

det inte finns någon människa på bilden.

Jag behöver också veta om

djuret är levande eller bortgången.

Du kan också bifoga eventuella frågor

som du har till djuret.  

Om du har problem med ditt djur

så berätta kort om det.

 

Jag ställer inte diagnoser och              

kommunikation ersätter inte veterinärvård! 


Priserna hittar du från prislistan.

Ta gärna kontakt: anneli(at)ahdata.net

gallery/djur2
gallery/neste 307
gallery/img_0600
gallery/29495_1475781540228_7620248_n
gallery/4700_1152290773161_1299179_n
Namn  
Email  
Meddelande